Jak porównuje się złoto i obligacje?

W środowisku ultra-niskich stóp procentowych, ludzie powinni rozważyć złoto jako zamiennik obligacji, radzi Światowa Rada Złota. W rzeczywistości, Rada zaleca spojrzenie na zwiększenie ekspozycji na złoto jako część zdywersyfikowanego portfela.

W październiku 2019 roku Światowa Rada Złota zauważyła, że wraz z przejściem banków centralnych na "łatwą" politykę monetarną o niższym oprocentowaniu, oczekiwane zwroty z obligacji poszły w dół. W związku z tym Rada sugeruje, że złoto powinno być ważone jako substytut obligacji.

Co się dzieje obecnie z obligacjami?

Jak wyjaśnia Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ceny obligacji rosną i spadają, gdy dzieją się dwie rzeczy: Zmieniają się stopy procentowe i zmienia się jakość kredytów.

"Od końca lat 70-tych zmiany stóp procentowych stały się największym pojedynczym czynnikiem determinującym zwrot z inwestycji w obligacje. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej stało się najbardziej krytyczną zmienną w zarządzaniu portfelami obligacji" - informuje Stowarzyszenie.

Ceny obligacji spadły, ponieważ Rezerwa Federalna kontynuuje utrzymywanie niskich stóp procentowych. Eksperci przewidują, że stopy procentowe pozostaną na stałym (i niskim) poziomie przez cały 2020 rok. To przekłada się na prawdopodobne przedłużenie okresu niskich cen i niskich zysków z obligacji. Pod koniec stycznia 2020 r. ściśle obserwowana rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do najniższego poziomu od trzech miesięcy; w tym samym czasie ceny złota utrzymywały się powyżej 1 500 USD za uncję.

Jak obligacje mają się do złota?

Światowa Rada Złota wskazuje, że niskie stopy procentowe mogą sprawić, że złoto będzie bardziej efektywne niż obligacje, jeśli chodzi o łagodzenie ryzyka rynkowego, dywersyfikację portfela i pomoc w osiągnięciu długoterminowych celów finansowych.

Kiedy realne, czyli skorygowane o inflację, stopy procentowe były ujemne, złoto historycznie zwracało rocznie dwa razy więcej niż wynosiła długoterminowa średnia, czyli 15,3% - zauważa Rada. Nawet gdy stopy procentowe skorygowane o inflację były na niskim końcu skali dodatniej, złoto generowało wyższe średnie stopy zwrotu.

"W rezultacie, tylko w okresach, gdy realne stopy procentowe były znacznie wyższe - co jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe - zyski ze złota były ujemne" - czytamy w raporcie Światowej Rady Złota.

Dlaczego złoto jest bezpieczną przystanią?

Z biegiem czasu, złoto pozostało magazynem bogactwa. Dlatego też może być postrzegane jako tarcza ochronna przed szkodliwymi zjawiskami gospodarczymi, takimi jak recesja czy inflacja, które często powodują spadek cen akcji i obligacji.

Składnik

aktywów, który działa w ten sposób, jest powszechnie nazywany "bezpieczną przystanią

"Przez tysiące lat złoto było uznawane na całym świecie za ostateczny środek handlu i przechowywania bogactwa" - powiedziała gazecie The Financial Times Anne Jessopp, dyrektor naczelny brytyjskiej Mennicy Królewskiej.

We wrześniu 2019 r., Investment News poinformował, że w ciągu 15-letniego okresu do grudnia 2018 r., portfel z 60% alokacją do indeksu S&P 500 i 40% alokacją do Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index przyniósł 10% annualizowany zysk i annualizowane ryzyko w wysokości około 10,5%.

Ale kiedy portfel został przekonfigurowany na 60% akcji, 25% obligacji i 15% złota, roczna stopa zwrotu wzrosła do prawie 11,2%, przy rocznym ryzyku wynoszącym 11%, jak podaje Investment News. (Dane te pochodzą z badań przeprowadzonych przez GraniteShares, który oferuje złoty ETF.)

Więcej informacji znajdziesz na: http://menni.pl

Autor